Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Oбучение за обучители

Предаването на знание е процес, който се учи и участниците в Обучението за обучители преминават през този обучителен процес, развивайки способността да предават на другите своя опит и ноу-хау знания.
Цена за участие:420,00 лв
Описание

Участниците прилагат използването на разнообразни комуникационни инструменти, които се отразяват и върху тяхното собствено поведение в екипа и в общуването с обучаемите. Обучението за наставници се провежда, следвайки методологията за обучение на WIFI, както и модела на обучение ЛЕНА (Живо и устойчиво обучение), който е проектиран в съответствие с най-новите знания в областта на преподаване и учене.

Целта му е да научи бъдещите лектори как успешно да планират, подготвят и проведат обучение по своята специалност. Курсът се състои от теоретични и практически части, като в рамките на курса участниците трябва да направят няколко презентации, включително преподаване на модул в рамките на определено време. Всяка презентация и всяко преподаване на модул се записват с видеокамера и след това се анализират. Целта на тези упражнения е участниците да приложат научената теория на практика още в рамките на курса, у тях да се създаде увереност в работата с аудитория, умения за работа с технически помагала, добро усещане за време, успешно планиране на елементите на даден семинар, управление на критични фази в обучението.         

ЦЕЛИ

 • Предаване на най-важните психологически, педагогически и методически принципи на провеждане на обучение.
 • Развиване на обучители, които са отговорни при обучението на свои колеги и са ангажирани да предадат необходимите специализирани знания в съответните области и уменията към тяхното практическо приложение.
 • Развитие на екипна работа и комуникация.
 • Поставяне на цели за обучението въз основа на работната картина.
 • Планиране на обученията в предприятието.
 • Подготовка, провеждане и мониторинг на обучението.

СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДИКА

 • Кратка теоретична част, конкретни презентации на участниците, дискусии и анализи, упражнения за разработване на учебни методи.
 • Методи за проследяване на ефективността от самостоятелната работа.
 • Провеждане на тренинг с изключително практически фокус.
 • Дискусии и възможност за обсъждане на конкретни казуси от практиката.

Модул 1

1. Обучителят:

 • Роля и задачи на тренера
 • Нови предизвикателство в работното ежедневие
 • Ключови компетенции

2. Реализиране на обученията:

 • Стилове на учене при възрастните. Определяне на потребностите за обучение на аудиторията и адаптиране на обучение.
 • Методи на преподаване и обучаване на възрастни.
 • Дизайн и концепция на курс. Стъпки в разработването на обучителни курсове.
 • План на модул. Учебни цели.
 • Методи на преподаване. Подготовка на казуси, ролеви игри, групова работа и други обучителни методи.
 • Методи на обучение: Методи за активиране, методи за въвеждане.
 • Оценка на курса и на успеваемостта. Определяне и оценка на резултатите и контрол на успеха на обучението. Видове контрол на успеха. Грешки в преценката, за които да внимаваме.

3. Правилно комуникиране:

 • Комуникацията е повече от говорене.
  • Разбиране и неразбиране
  • Подпомагане и въздействие
 • Аспекти на комуникацията
 • Обратна връзка

4. Практическа част – кратки презентации

Модул 2

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Обучението за обучители се провежда в рамките на 2 модула по 2 дни, като вторият е надграждащ. Препоръчваме провеждането на двете фази в рамките на един месец.

 

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.