Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

Умения за асертивна комуникация

Добрите комуникативни умения са в основата на доброто взаимодействие в личен и професионален план с другите около нас.
Начин на провеждане: Присъствен
Продължителност: 1 ден
Дати на провеждане: предстоят нови дати
от 09.00 - 17.00ч.
Цена за участие:180,00 лв
Описание

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по асертивна комуникация цели да подпомогне участниците в развитието на уменията им за ефективно и уважително общуване. 

Програмата включва разнообразни методи и техники, които помагат на участниците да разберат своите емоции, да изразяват мислите си ясно и адекватно, както и да управляват конфликти по конструктивен начин. Обучението се фокусира върху развитието на навиците за слушане и възприемане на сигналите от околната среда.

Участниците се насърчават да осъзнаят своите права и отговорности в комуникацията, като се учат да се справят със ситуации, в които трябва да защитят своите интереси, без да нарушават правата на другите. Те усвояват умения за постигане на баланс между асертивност, агресивност и пасивност.

Обучението по асертивна комуникация обикновено включва ролеви игри, групови упражнения, дискусии и индивидуални задачи. Чрез тези активности участниците се изправят пред различни комуникационни сценарии, които ги подготвят да се справят със сложни ситуации в реалния живот. Обучението има за цел да развие участниците като емпатични и асертивни комуникатори, способни да поддържат здрави междуличностни взаимоотношения.

ПОЛЗИ ОТ АСЕРТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 • По-бързо постигане на поставените цели
 • По-добри взаимоотношения с другите хора
 • Повишаване на самочувствието
 • Повишаване на уважението от другите хора
 • Намаляване на тревожността и паниката

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Разбиране на асертивността

  • Асертивността на работното място
  • Предимства и ползи от асертивната комуникация
  • Разлики между пасивна, агресивна и асертивна комуникация
  • Предизвикателства пред стиловете за асертивна комуникация
 • Езикът на асертивността

  • Идентифициране на вътрешни бариери: страхове и ограничаващи вярвания - лични предизвикателства пред асертивността
  • Вербална и невербална асертивна комуникация
  • Практически методи и упражнения за асертивно изразяване
  • Изследване на ползите от асертивната комуникация
  • Цената на неасертивността
 • Поставяне на граници и казване „Не“.

  • Техники за моделиране на асертивен „Аз“
  • Значението на поставянето на здравословни граници
  • Стратегии за поддържане на професионални взаимоотношения с асертивно поведение
  • Техники за изразяване на несъгласие и асертивно предаване на трудни съобщения
 • Асертивност при разрешаване на конфликти

  • Асертивно управление на конфликти и преговори
  • Овладяване на емоционални ситуации
  • Създаване на индивидуални планове за действие и прилагане на асертовност в реални ситуации

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ден

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Тренинг център на WIFI България

 

Image

Александър Балабанов

Корпоративен треньор, автор, лектор и водещ на събития както в България, така и в цяла Европа. Специализирал е в международни програми за обучители и бизнес треньори в Унгария, Кипър, Румъния, Великобритания и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми.

В работата си следва интердисциплинарен подход, който разглежда най-актуалните достижения както в бизнес практиката, така и в научния свят.

Тренинг моделът, който прилага е интерактивен и се изгражда върху въвличането и ангажирането на аудиторията в процеса, за разлика от инертното консумиране на информация. Така посредством „учене чрез преживяване“ участниците се превръщат в активен и динамичен елемент от процеса, а не просто пасивен зрител. Този подход гарантира дълготрайни и устойчиви резултати, като създава и една стимулираща и приятна учебна среда.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.