WIFI testcenter pic 1.png

WIFI България Тест център е оторизиран тестови център за Европейски сертификат за Компютърни умения ECDL и персонални психометрични тестове WIFI: Анализ на потенциала, DISC®, STRUCTOGRAM®,Re- Motivation System Test.
В приятна атмосфера тествате Вашите знания и умения, както и различни качества, важна част от персоналния Ви профил.  
Нашият екип ще Ви информира за последователността на провеждания тест или изпит и ще Ви съпровожда в стъпките на тестването.
Разгледайте брошурата на WIFI Bulgaria Test Center!
 
Предимства и причини да сертифицирате Вас и Вашия персонал
 
 • Достоверна и измерима информация за нивото на знания и умения у Вас и Вашия персонал
 • Възможност за по-добро планиране при Управление и развитие на персонала
 • Европейски признати сертификати
 • Гарантирани умения и  компетенции у служителите
 • Актуален Ноу-хау на служителите
 • В крак с модерни тенденции за сертифициране
 • Заявяване на (само)инициатива за повишаване качеството на уменията
 • По-добри кариерни възможности в различните браншове
 • Възможност за по-добро заплащане
 • Предимство спрямо конкуренцията
 6 Стъпки за Вашето сертифициране
 1. Изберете желания от Вас сертификат и заявете желание за полагане на тест!
 2. Регистрирайте се според  желания тест/сертификат!
 3. Изберете дата според графика предложен от WIFI България!
 4. Упражнете и подoбрете придобитите знания online посредством нашата IT-„стая“ за упражнения!
 5. Заповядайте на тест!
Получете Вашия сертификат!