WIFI България предлага богато портфолио от обучителни теми.

В богатото портфолио на WIFI България ще откриете различни обучителни теми, които представляват цялостно решение в областта на обученията. Ще се запознаете и с WIFI Академия, която на модулен принцип обхваща всички нива и сектори на работа:
  • обучителни програми с бизнес насоченост:
Корпоративен мениджмънт
Маркетинг и продажби
Човешки ресурси
Логистика
Финансов мениджмънт
Проектен мениджмънт и мениджмънт на процесите
Facility Management
  • обучителни програми, свързани със социални компетенции:
Комуникация
Поведение, ориентирано към клиенти
Управление на конфликти
Водене на успешни преговори
Мениджърът като коучър 
Презентационни техники
 
  • цялостни програми за обучения в туризма
  • езиково e-learning обучение Tell me More, базирано на най-модерния интерактивен софтуер и включващо Blended Learning, в зависимост от специфичните потребности на участниците
  • бизнес игра Factory, която симулира производствена компания и показва основните бизнес управленски практики и концепции.
  • системи за анализ и самоанализ на  личността с успешно приложение в комуникация, управление, маркетинг, продажби и работа в екип:
  • персонален коучинг на работното място
  • MBA Business Management Program- FH Burgenland Österreich
  • програмата Train The Trainer във всички професионални области.

За повече информация разгледайте нашите обучителни теми от А до Я.