МАРКЕТИНГ

Силата на маркетинга в модерния свят

Маркетингът е обширна, интересна област, която постоянно и бързо се променя и развива, особено сега - във времето на социалните медии.

Обученията, които предлагаме са ориентирани към всички участници в бизнес процеса, които имат желание бързо и ефективно да разберат и усвоят основни маркетингови принципи и техники – независимо дали работят пряко в тази област или не.

СИЛАТА НА МАРКЕТИНГА, полудневен курс

 • Запознаване с ключовата роля на маркетинга
 • Разбиране и прилагане на основните маркетинг принципи

МАРКЕТИНГ СИНХРОН- УЪРКШОП, еднодневен уъркшоп

 • Изясняване на основните ползи от  маркетинга
 • Съвместно формулиране на основни ръководни принципи и елементи - ценности, целеви групи, продукти, комуникация
 • Обсъждане и решаване на общи действия

MАРКЕТИНГ ЗА БИЗНЕСИ БЕЗ МАРКЕТИНГ, двудневно обучение

 • Въвеждане в основните понятия и стъпки на маркетинг процеса
 • Решаване на конкретни казуси

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ, модулно обучение

 • Въвеждане в основните принципи на онлайн маркетинга
 • Изясняване на предимствата и потенциалните трудности при онлайн маркетинга
 • Разбиране и прилагане на цялостния процес за успешен онлайн маркетинг

MАРКЕТИНГ ЗА МАРКЕТИНГ, модулно обучение

 • Провеждане на конкурс и избор на агенция
 • Създаване на работещи задания
 • Oдит на маркетинговите активности
 • Създаване/промяна на стратегия 

ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ОБУЧЕНИЯТА? 

 • За мениджъри от различни отдели: маркетинг, търговски, финансов, обслужване на клиенти, развойна дейност
 • За собственици и мениджъри на малки компании, без маркетинг специалисти
 •  За служители на отдели, свързани с маркетинг и търговски процес
 •   За собственици и мениджъри на малки компании

Подробно описание на обучението можете да намерите в нашата брошура "Маркетинг. Силата на маркетинга в модерния свят!"

kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation