ИТ ЗНАНИЯ ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО

Серия работилници за мениджъри

Работилница 1.0

Ролята на информационните системи в управлението на бизнеса

Работилница 2.0

Aвтоматизация на бизнес процеси и софтуерни роботи

Работилница 3.0

Видове софтуерни системи за управление на бизнеса

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Преди началото на серията от работилници  с всеки един от участници ще проведем индивидуално интервю среща за идентифициране на неговите/нейните нужди. Ще обсъдим спецификата на въпросите и сферата на бизнеса, които го/я касаят конкретно.

Всяка работилница разглежда конкретно поставената тема в заглавието през призмата на вече обсъдените нужди и проблематика на индивидуалните интервюта. Самите събития ще са построени като сигурни пространства, в които участниците не само ще научават през опита show-how, но и ще могат да общуват с водещите, а и с другите участници.

Всяка работилница е с продължителност от 90 минути! Може да участвате във всички или в избрани работилници!

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ

Знанията, които ще получите от доказани професионалисти  и практици в областта на стратегическото управление и внедряване на ИТ системи и продукти:

  • Ще ви помогнат да вземате информирани решения за своя бизнес и да превърнете технологиите в свое конкурентно предимство.

  • Ще развият отношението Ви относно разходите за ИТ  от усещане за разход към визия за устойчиво инвестиране.

  • Ще подпомогнат всеки ръководител на  организация да взема по-адекватни решения в областта на ИТ. Решения, които резонират върху цялата Организация и могат да имат решаващ и мултиплициращ ефект от стотици хиляди левове.

  • Ще Ви дадат представа за силата и мащаба на  ИТ решенията във Вашия конкретен бизнес и ще Ви предпазят от нелоялни търговски влияния и съответните щети.

  • Повече информация от нашата брошура!

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

за 1 работилница: 600 лв. без ДДС

за 3 работилници: 1620 лв. без ДДС

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Работилница 1.0: 20 Октомври 2020

Датите на останалите две работилници ще бъдат съгласувани допълнително с участниците

РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

WIFI Bulgaria 

E  office@wifi-bg.bg 

Т  +359 421 90 47

kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation