Facility Management pic.jpg
 

Фасилити мениджмънт като ръководна дисциплина, 25-26-27.03.2020г.

Новите дати за интензивния курс "Фасилити мениджмънт като ръководна дисциплина" са 25-26-27.03.2020г.. Моля, ако желаете да се включите в обучението, да изпратите попълнена регистрационна форма на адрес: desislava.kisyova@wifi-bg.bg

Фасилити мениджмънтът е интердисциплинарна концепция за професионалнo управление на сгради, съоръжения, хора и услуги.

"Фасилити мениджмънт като ръководна дисциплина" е интензивна програма за повишаване на квалификацията на практикуващи мениджъри и представители от ФМ сектора, които искат да имат поглед към цялостното развитие на компанията. Обучението предлага ориентирана към практиката квалификация, която в оптимална степен разглежда специфични определения на Международните (ISO) и Европейските стандарти (CEN) с необходимите за бранша управленски и комуникационни умения с добрите световни ФМ практики. Програмата е единственото сертифициращо обучение за България, базирано на дългогодишна традиция в областта на ФМ и пропърти мениджмънта в Австрия, повече от 10 години практически опит в България и международната експертиза на г-н Деян Кавръков, лектор на обучението.

Г-н Кавръков FRICS, CIPS притежава повече от 20 години професионален опит в областта на асет, пропърти и фасилити мениджмънта. Той е бил управител на български и международни компании за имоти като АДИС, Мундус Сървисиз, Екуест, Блухаус. В момента, Деян Кавръков предоставя консултантски, коучинг и тренинг услуги в България и чужбина, както за частния, така и за публичния сек-тор. Той е Почетен член на Кралския институт на консултантите по имоти във Ве-ликобритания (FRICS); Сертифициран тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия; Сертифициран международен специалист по имоти, (CIPS), САЩ, както и носител на редица други международни професионални акредитации и титли.

Обучението има тридневен формат и е особено подходящо за компании, организации и специалисти в следните области:

 • Асет мениджмънт
 • Фасилити мениджмънт
 • Пропърти мениджмънт
 • Сграден мениджмънт
 • Поддръжка
 • Вътрешни и външни услуги
 • Управление на жилищни имоти
 • Услуги техническа инфраструктура
 • Административни директори
 • Сградно планиране
 • Офис услуги
 • Почистване
 • Снабдяване и упавление на изпълнителите
 • Строителство и инвестиции
 • Управление на проекти
 • Комуникация
 • Консултантски услуги

Подробно описание и програма можете да намерите в нашата брошура "Facility Management"!

Отзиви за ФМ обучението:

Божидар Захариев
Фасилити мениджър
Райфайзенбанк България

"Отлично ФМ обучение. Научих много от комплексно представените теми, които бяха добре структурирани, с ясна насока и фокус. ВИФИ са създали един ФМ тренинг, който предлага много добър баланс между теоретични концепции и практически умения. Впечатлен съм от професионалните знания и подход на тренера, г-н Деян Кавръков, който задълбочено познава нуждите и водещите пазарни практики във фасилити мениджмънта. "

Милена Станоева
Административен директор
Уника България
"Индивидуалният подход на г-н Кавръков към всеки един от участниците по време на тренинга, както и отличната му професионална подготовка, ме мотивира допълнително да използвам веднага в практиката си всичко научено."

*Цена за участник за цялото обучение (3 дни) е 990 лева без ДДС и включва материали по време на обучението, обяд и кафе паузи по време на всеки обучителен ден. Плащането се извършва по банков път.

При интерес за участие, изпратете вашето запитване на desislava.kisyova@wifi-bg.bg

Очакваме Ви!