LogoEUREMplus_CMYK_46829_BG.jpg


Тренинг за Европейски Енергиен Мениджър - EUREM

Какво представлява EUREM

EUREM® е унифицирана, стандартизирана обучителна програма и успешна мрежа от енергийни мениджъри, която се провежда в повече от 21 държави по целия свят. Развитието на практическото обучение за енергийни мениджъри се подкрепя от Европейската комисия в рамките на проект към програмата за "Интелигентна енергия Европа" (Intelligent Energy Europe) на ЕС и се координира от Германската търговска камара в Нюрнберг (IHK Nürnberg). Първите EUREM тренинги са проведени в Германия, Австрия, Великобритания и Португалия през 2003г., а от 2013г. и България допълва списъка с държави чрез официалното партньорство на WIFI Bulgaria.

Тренинг програма Европейски Енергиен Мениджър

Ефективната енергийна технология, оперативно управление на енергията и енергийният мениджмънт подпомагат пътя към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия!

Основни компетенции свързани с управлението на енергия в компанията

С участието си в обучението служителите придобиват всички необходими знания  и умения, за да могат технически да оптимизират и икономически да управляват следните енергийни теми:
 • Сгради
 • Отопление
 • Климатизация
 • Електрически системи
 • Компресиран въздух
 • Осветление
 • Когенерация
 • Възобновяеми източници
 • Мениджмънт на енергийните данни
 • Енергийно снабдяване и търговия с енергия
 • Сертификати за въглеродни емисии и търговия с тях

Провеждане на тренинга

Обучение, съпровождащо професионалните  ангажименти на участниците:
120 присъствени учебни часа (15- 20 тренинг дни)
80 часа самостоятелна работа (подготовка за проектна работа) и работа с електронни медии
Писмена проектна работа и нейното представяне
Сертифициране
Успешно завършилите програмата участници получават международно признат сертификат за Европейски Енергиен Мениджър

Повече информация можете да получите, като разгледате нашата брошура
Европейски Енергиен Мениджър - EUREM
или се свържете директно с нас.