Като вътрешно фирмени обучения ВИФИ България предлага индивидуална корпоративна програма за обучение, която може да се разработи за всички сфери на бизнеса и покрива всички йерархични нива в съответната фирма - “ WIFI Академия”. Допълнително се определят и ключовите за съответния бранш теми и възможността за тяхното модулно развитие и прилагане в организацията.

Акценти за WIFI Академия са темите от следните области:

  • Управленски техники
  • Маркетинг
  • Продажби
  • Човешки ресурси
  • Комуникация

За повече информация разгледайте нашия каталог.