WIFI - Организация за обучение към Стопанската камара на Австрия е най-големият обучителен и тренировъчен институт не само в Австрия, но и в Европа - WIFI International Network. 
WIFI осъществява практически диалог между бизнеса и образованието. Чрез своята международна мрежа WIFI International Network WIN разпространява богатото си Ноу Хау зад граница и осигурява местните обучения да бъдат съобразени със специфичните нужди на пазара във всяка страна, осигурявайки стандартизирано и висококвалифицирано професионално обучение.
WIFI International Network има представителства в страните- Австрия, България, Румъния, Полша, Унгария, Хърватска, Македония, Чехия, Словакия, Словения, Албания, за които поддържа екип от повече от 30 хиляди висококвалифицирани и международно сертифицирани тренери.