За Вашата компания WIFI Bulgaria предлага:

 • Специално разработени програми според специфичните потребности на служителите и заложения организационен план за развитие
 • WIFI Академия, която на модулен принцип обхваща всички нива и сектори на работа
 • WIFI Мениджмънт Академия: цялостен Мениджмънт Know-How Трансфер
Сред богатото портфолио на WIFI Bulgaria ще откриете
Обучителни програми с бизнес насоченост:
 • Корпоративен мениджмънт
 • Маркетинг и продажби
 • Логистика и Финанси
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Проектен мениджмънт и мениджмънт на процесите
 • Фасилити мениджмънт
   
Обучителни програми, свързани със социални компетенции:
 • Комуникация
 • Поведение, ориентирано към клиенти
 • Управление на конфликти
 • Водене на успешни преговори
 • Презентационни техники
 • Управление на времето

Специализирани обучителни програми:
Train The Trainer Програми
Коучинг- най-високо ниво като методика за развитие на персонала
Индивидуален подход, придружаващ eжедневната работа
Откриване / развитие на мениджмънт потенциал
Подсилване на постиженията на компанията
Коучинг придружаващ обучителни програми
Коучинг според специфичните потребности на компанията
Обучаване на вътрешно фирмени коучери: Мениджърът като коучер (Train The Trainers for Coachers)
Специално разработени коучинг програми, базирани на най-модерна методика и професионализъм от практиката

Различни тестови и сертифициращи програми за Вашия персонал

За повече информация разгледайте нашия каталог на обучения.