Уважаеми партньори,

WIFI България Ви представя в рамките на обучителните програми за социални компетенции семинара „Презентационни техники/ Реторика”.

Обучението има за цел да предаде на участниците знания, умения и ценни практически насоки в подготовката и изпълнението на презентации, и различни фирмени изяви и представяния пред аудитория и публика. Обучението е предназначено за:

  • Всички, които са в интензивен комуникативен контакт с хора, както в работната, така и в личната среда
  • Особено подходящ за всички, които имат основна задача да ръководят, да убеждават и да вдъхновяват
  • Ръководни кадри, мениджъри, продуктови мениджъри, в сферата на маркетинга, продажбите, правото, туризма, здравния  сектор

По време на обучението се дава възможност на участниците самостоятелно да подготвят презентация, прилагайки наученото по време на обучението. Презентацията се заснема и анализира, като на всеки участник се дават индивидуални съвети и насоки. Описание на обучението можете да намерите в нашата брошура "Презентационни умения / Реторика"!

Актуалният семинар, който предлагаме, е с отворен формат с продължителност от 2 дни.  Нови дати предстоят.

Цена за участник за цялото обучение (2 дни) е 450 лева без ДДС и включва материали по време на обучението, обяд и кафе паузи по време на всеки обучителен ден.

С удоволствие ще обсъдим още преди началото на обучението теми и въпроси, които представляват интерес за Вас като по този начин Ви предлагаме индивидуален подход и възможност да разширим обхвата на дискутираните теми по време на семинара, като взимаме предвид и проблемните и специфични за Вас области в прилагането на практика на презентационни умения в ежедневната работа.

Тренери на всички WIFI програми са високо квалифицирани тренери и експерти, с дългогодишен професионален и академичен опит.

Ще се радваме, ако това обучение представлява интерес за Вас и се свържете с нас за подробна информация относно тренинг програмата.

На разположение сме за всички Ваши въпроси!