Уважаеми партньори,

WIFI България и code::communications Ви представят, в рамките на своите успешни обучителни програми, семинара

„Корпоративна интеркултурна комуникация”

При взаимодействие на хора от различни култури конфликтите и недоразуменията са предварително програмирани. При днешната динамика и многообразие на комуникациите, включително чрез социалните мрежи, те могат да имат тежки и непредвидими последствия и следва да бъдат разбирани, осмисляни и предотвратени навреме.

Обучението има за цел да предаде на участниците знания, умения и ценни практически насоки в общуването и комуникацията с хора от различни култури и националности.

Тренингът е предназначен за фирми, учреждения, частни и обществени организации, училища,университети,  които работят в международна среда и с екипи от различни националности; експортно ориентирани фирми, филиали на международни концерни, смесени дружества и др.

Семинарите са особено подходящи за ръководни кадри, мениджъри, продуктови мениджъри в сферата на маркетинга, продажбите, правото, туризма, здравния сектор т.е. за всички, които имат нужда и желаят да повишат своите знания и интеркултурна компетентност.  

За подробна информация относно тренинг програмата разгледайте нашата брошура „Корпоративна интеркултурна комуникация”.

За да адаптираме обучението оптимално към Вашите потребности, с удоволствие ще обсъдим теми и въпроси, които представляват интерес конкретно за Вас и Вашата фирма.

Актуалният семинар, който предлагаме, е с отворен формат e с продължителност от 2 дни. Цена за участник за цялото обучение е 550 лева без ДДС и включва материали по време на обучението, обяд и кафе паузи по време на всеки обучителен ден.

 Тренер на обучението е Д-р Кирил Калев, експерт в областта на комуникациите,  високо квалифициран тренер с дългогодишен професионален и академичен опит.