ecdl_logo.jpg
ECDL
Европейски Компютърен сертификат (European Computer Driving License) е сертификат признат в цяла Европа, който е насочен към крайния потребител, удостоверяващ неговите общи умения за работа с компютър.
ECDL сертифицира базови умения в работата с компютър и е независим от различни компютърни програми и софтуери.
Само лицензирани организации имат право да предлагат ECDL сертифициране.
WIFI Bulgaria е предлага официално сертифициране за ECDL, както и подготвителен ECDL eLearning курс за базови компютърни умения, гарантиращ успешното сертифициране.

ECDL е стандартът за компютърни умения, който отговаря на нуждите, както на работодателите, така и на работещите чрез точно определени дефиниции на различните нива за компютърни умения – от начинаещи до експерти в дадена област. Притежаването на ECDL сертификат удостоверява нивото на компютърните умения като налични и измерими. ECDL сертификатът е официален Европейски сертификат, който се прилага и изисква активно от
Бизнеса и държавната администрация в цяла Европа!
Основните предимства на сертификата ECDL:
  • Установяване на нивото, до което се простират IT уменията, както и тяхното измерване
  • Подпомага формиране на високо ниво на IT уменията в дадена компания или институция
  • Предлага доказателство за клиентите на компанията за административния капацитет на служителите
  • Намалява разходите за IT поддръжка
  • Подпомага мотивацията на служителите
  • Подобрява производителността на служителите при използване на компютърната техника
Ако искате да се сертифицирате за ECDL, заповядайте в нашия
WIFI Test Center! 
ecdl-cert1 example.jpgАко искате да се подготвите за успешно сертифициране, можете да преминете през
ECDL подготвителен eLearning курс!