Facility Management pic.jpg
 

Фасилити мениджмънт като ръководна дисциплина

Facility Management е една интердисциплинарна концепция за професионалнo управление на сградите и недвижимите имущества през целия жизнен цикъл.

Обучението за Фасилити мениджмънт е развито като програма за повишаване на квалификацията на практикуващи мениджъри и техни представители от FM-сектора, които искат да имат поглед към цялостното развитие на компанията. Програмата Фасилити мениджмънт като ръководна дисциплина е единственото сертифициращо обучение за България.

Целева група:

  • Мениджъри и сътрудници от бизнеса, които принадлежат към подсектори на Фасилити мениджмънт, както и сътрудници от сектори, предлагащи FM-услуги (Остаряване на сградите, Домашна техника, фирми за почистване и кетеринг).
  • Спрямо международна статистика жените са много успешни като Facility мениджъри.

Описание на обучението можете да намерите в нашата брошура "Facility Management"!

Лектор е г-н Деян Кавръков FRICS, CIPS - водещ професионалист и експерт в сферата на недвижимите имоти, с над 20-годишен опит в България и региона и Сертифициран тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия.

Отзиви за ФМ обучението:

Божидар Захариев
Фасилити мениджър
Райфайзенбанк България

"Отлично ФМ обучение. Научих много от комплексно представените теми, които бяха добре структурирани, с ясна насока и фокус. ВИФИ са създали един ФМ тренинг, който предлага много добър баланс между теоретични концепции и практически умения. Впечатлен съм от професионалните знания и подход на тренера, г-н Деян Кавръков, който задълбочено познава нуждите и водещите пазарни практики във фасилити мениджмънта. "

Милена Станоева
Административен директор
Уника България

"Индивидуалният подход на г-н Кавръков към всеки един от участниците по време на тренинга, както и отличната му професионална подготовка, ме мотивира допълнително да използвам веднага в практиката си всичко научено."

Завършвайки WIFI Facility Management обучението Вие ставате FM-Професионалист и сте способни да ръководите самостоятелно отдел Facility Management на едно средно предприятие.
Вашето обучение можете да продължите и в онлайн платформата на WIFI Bulgaria за Facility Management, съфинасирана по програма Erasmus+!

При интерес за участие, изпратете вашето запитване на office@wifi-bg.bg

Очакваме Ви!