Уважаеми партньори,

динамичните икономически условия в днешно време поставят предизвикателства пред всяка развиваща се компания. Успешни са тези, които остават активни, както и тези, които още сега се ориентират към бъдещите възможности и шансове.

Обучението и преквалифицирането в този смисъл е от централно значение и осигурява на Вас и Вашия персонал сигурно и значимо предимство в конкурентните условия на пазара на труда. Защото знанието осигурява алтернативи на действие- както в личен така и в икономически план и със сигурност е най-добрата инвестиция.

Обучението си струва, защото: „Знанието е вечно.”

В стремежа си да допринесем за професионалното развитие на Вашите служители в предизвикателното време на икономическа криза, с приложените брошури накратко ще Ви представим възможностите за съвместни проекти с WIFI България, като се надяваме да откриете в лицето на WIFI България свой успешен бизнес партньор.

***

WIFI е обучителна организация, част от Стопанската камара на Австрия и един от най-големите обучителни институти не само в Австрия, но и в Европа - WIFI International Network. Организацията предлага обучения във всички възможни направления и професионални нива – от работници, които се нуждаят от конкретни професионални знания до менджъри с потребност от специфични Soft Skills умения. Всяко обучение на WIFI завършва със сертификат, който е признат в цяла Европа.

WIFI България разполага със специално подготвени и сертифицирани тренери от високо интернационално ниво, част от международната мрежа от повече от 11 хиляди тренера, които са водещи мениджъри в своята професионална област и предлагат ноу-хау с изключителна практична насоченост.

В богатото портфолио на WIFI България ще откриете 25 хиляди обучителни модула, които представляват цялостно решение в областта на обученията. Ще се запознаете и с WIFI Академия, която на модулен принцип обхваща всички нива и сектори на работа:

  • обучителни програми с бизнес насоченост:
  • обучителни програми, свързани със социални компетенции
  • цялостна програма за обучения в туризма
  • съпътстващи e-learning платформи, позволяващи индивидуално обучение на работното място
  • езиково e-learning обучение Tell me More, базирано на най-модерния интерактивен софтуер и включващо Blended Learning, в зависимост от специфичните потребности на обучаващите се
  • уникална бизнес игра Factory, която симулира производствена компания и показва основните бизнес управленски практики и концепции. Factory предоставя практични знания и умения за управление на цялостния бизнес цикъл на компанията и финансовия поток като е предназначена и за нефинансисти
  • системи за анализ и самоанализ на  личността с успешно приложение в комуникация, управление, маркетинг, продажби и работа в екип
  • персонален коучинг на работното място
  • персонален коучинг за избор на обучителна програма
  • програмата Train The Trainer във всички професионални области.

Позволете ни да бъдем част от Вашия успех!

                                                                                                                            

Вашият WIFI Екип