От началото на април 2009г. WIFI България е вече лицензиран център за професионално обучение и така директен доставчик за обучителни проекти по Оперативната програма "Човешки ресурси", чрез която могат да бъдат усвоени 1,2 млр. евро от Европейския фонд до края на 2013г. Оперативната програма "Човешки ресурси" дава добра възможност за развитие на бизнеса и на неговата конкурентноспособност. Като лицензирана организация WIFI България планира и проекти в сферата на туризма и училищното образование.

Лицензия - малка