Австрийските компании искат да се възползват от увеличилите се възможности за спонсориране на обучения за квалификация и преквалификация на своите служители в България с обучителен партньор WIFI  

 

За пореден път Австрийската Търговска Камара (AWO) организира форум на тема EU-Подпомагане в България, в Линц и Виена, на 3. и 4. май 2010, с участието на високопоставен гост (българският министър по Европейските фондове г-н Томислав Дончев). WIFI International и WIFI Bulgaria бяха официални гости и поканени да представят своя опит и впечатления като обучителен партньор за европейските проекти в рамките на ОП „Човешки ресурси" в България.

 

 

Форум във Виена

 

Мария Пищалова (WIFI България) и Паул Анджели (WIFI International) на AWO форума в Линц