Забележителен интерес към WIFI ÖKO Energietechniker на енергийната конференция в България на тема „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, София 14.-16. април 2010

На 23. Април 2009 Европейският парламент взе решение за Линия 2009/28/EG за поощряване използването на енергия от възобновяеми източници и за произтичащата от това необходимост за обучение на монтьорите в тази област. WIFI реагира бързо и от есента вече предлага сред други и обучение за монтьори със сертифициране от ÖKO Energietechniker.

И в България вече интензивно се работи за прилагането и въвеждането на Линия 2009/28/EG в местното право. Мотивирана от попътния вятър от Енергийната конференция WIFI България вече се е включила в този процес и по примера на WIFI Австрия участва активно в разработването на конкретни предварителни обучения за квалификация и преквалификация.

Messe in Sofia

Мария Пищалова от WIFI България на щанда на AWO на Енергийния панаир в София