Образованието - Двигател на икономиката

На 07.10.2009г. в рамките на журналистическо посещение, в България беше кураторът на WIFI д-р Михаел Валтер, придружаван от делегация от WIFI Австрия и WIFI Интернешънъл, и специално поканени журналисти от едни от най-известните икономически медии в Австрия "Gewinn", "Kurier", "Die Presse" и "Wirtschaftsnachrichten".

press3press3

Любезни домакини бяха WIFI България и г-жа Мирена Петрова, управител на WIFI България. Посещението, в българо - австрийски формат беше разделено на три части:

Първоначално се състоя пресконференция, на която WIFI България беше представена в контекста на успешното развитие на бизнеса. Бяха презентирани тенденциите в областта на образованието и новите обучителни теми. При това ясно се наблегна на множеството възможности, които предлагат HR консултирането и анализирането на потенциала за развитието на образованието и повишаването на квалификацията на служителите на българския пазар. 

Бизнес успехът благодарение на трансфера на австрийското Know - How беше в центъра на вниманието на организираните последващи разговори между представители австрийски компании в България, представители на туристическия бранш, представители от министерството на Труда и Социалната политика в сектора Европейски фондове, както и журналисти от австрийски и български медии.

За вечерта WIFI България и търговският съветник на Австрийската Търговска Камара в България бяха организирали вечерно събитие в рамките на срещата на Австрийския Бизнес Клуб, на което като почетен гост беше поканен  министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Вечерният ивент беше и своеобразно продължение на широката дискусия за образованието като двигател на икономическото развитие в международен аспект.